Gå til innhold

Personvern

Registrering, lagring og distribusjon av opplysninger om passeringer
Opplysninger om hvor og når din bil har passert i bompengestasjonene, blir normalt lagret for et begrenset tidsrom. Hvis du har en AutoPASS-avtale med bompengeselskapet vil du finne en oversikt over dine passeringer ved å logge deg inn på Min side. Generelt blir opplysninger om passeringer for brukere av gyldige AutoPASS-brikker lagret i inntil 12 måneder. Tilsvarende opplysningen blir lagret i 3-6 måneder på Min side.

Hvis du ikke har gyldig AutoPASS-avtale vil det bli tatt bilde av bilskiltene
Det vil bli tatt videobilder av passeringer hvor brikken ikke blir lest og av passeringer med brikke som tilhører en ugyldig AutoPASS-avtale. Det vil ikke ble tatt videobilder av passeringer med en avlest brikke som tilhører en gyldig AutoPASS–avtale bortsett fra i stikkprøvekontroller som foretas for å kontrollere kundens opplysninger. Bilder tatt i slike stikkprøvekontroller vil bli slettet etter manuell kontroll dersom avtaleopplysningene er korrekte.

Hvis det ikke blir avlest en brikke i forbindelse med passeringen, vil bompengeselskapet kunne lese av videobildet om det finnes en avtale registrert på bilnummeret. Hvis det er registrert en avtale, vil videobildet bli slettet ca. ett døgn etter belastning. Belastningen vil skje minimum syv dager etter passeringen, og kan ved manuell behandling ta noe mer tid. Videobilder av kjøretøyer uten gyldig avtale vil bli benyttet til å avlese bilnummeret slik at et krav om betaling av avgift kan sendes bileier. Bildet vil bli slettet 30 dager etter at kravet er betalt, unntatt for bilder det er knyttet klage til avgiften. Er det registrert en klagesak beholdes bildene til saken er ferdigbehandlet.

AutoPASS-avtale med sletting av data
AutoPASS-systemet tilbyr brukere som ønsker det et alternativ for sletting av data. Dette skjer ved at all data om passering slettes straks passeringsavgiften er belastet en positiv kundesaldo. All informasjon som kan knytte en passering til en bil, brikke eller kunde – samt eventuelt bilde av passering, blir slettet. I tilfelle en mener at avtalen er feilaktiv belastet vil det ved ikke være mulig i ettertid å gjennomgå passeringer ved eventuell klagebehandling.

Dersom det ikke er positiv saldo på avtalen når beløpet for passering skal belastes, vil data om passering bli liggende til betaling er registrert. Deretter vil all data om passeringer slettes. Dersom betaling ikke finner sted, vil passeringer bli omgjort til fullprispasseringer og etterskuddsfaktureres.

En AutoPASS-avtale der det er valgt sletting av data, er som en ordinær avtale med hensyn til rabatter, endringsmelding for kjøretøydata, etc. Den eneste forskjellen er at informasjon om passeringer slettes og ikke kan gjøres tilgjengelig når passering er belastet kundesaldo på avtalen. Ordningen tilfredsstiller krav i henhold til konsesjon fra Datatilsynet.

Denne alternative betalingsløsningen innebærer at:

  1. lengste lagring av reservekopi/betalingsopplysninger i bomstasjonen ikke overstiger 72 timer
  2. behandling i sentralsystemet fører til sletting av opplysninger innen en time i et normaltilfelle og innen 24 timer for fremmedpasseringer
  3. tilganger til passering og/eller betalingsdata baseres på tjenestelig behov

Hvem kan få utlevert opplysninger om passeringer?
Kunden kan selv få skriftlig opplysninger om passeringer når han ber om dette. Bompengeselskapet oppgir ikke slik informasjon muntlig ved telefoniske henvendelser. I tillegg til kunden selv er det per i dag kun politimyndighet som kan få utlevert slike opplysninger, og dette skjer kun ved rettslig ordre eller ved pågående etterforsking.