Gå til innhold

Historien

Ideen om Ryaforbindelsen stammer fra begynnelsen av 1980-tallet, da en forening ble stiftet for å samle inn penger til formålet. Tidligere ordfører i Tromsø kommune, Erlend Rian, har vært en av pådriverne for prosjektet.

I 1985 ble Ryaforbindelsen AS stiftet for å delfinansiere utbygging av tunnelen som erstatter fergesambandet mellom Vikran og Larseng. Erlend Rian ble styreleder for selskapet og har vært det frem til april 2013. I dag er selskapets oppgave å kreve inn bompenger for trafikk gjennom tunnelen.

Anleggsarbeidene startet våren 2009. Siden da er det bygd 2,7 kilometer tunnel (Ryatunnelen) og veg til tunnelen på begge sider. Hele prosjektet er på 3,2 kilometer. Ryatunnelen ble åpnet 29. september 2011.

Bomstasjonen, som er på Slåttnes på Kvaløya, ble satt i drift 30. september kl. 00.00. Det er innkreving i begge retninger, hele døgnet. Bompengeinnkrevingen opphører når utbyggingskostnadene er nedbetalt. Maksimal innkrevingstid er 18 år (til 2029).