Gå til innhold

Statistikk

Her finner du en oversikt over antall passeringer i Ryaforbindelsen de tre siste årene.

 

Måned

2019

2018

2017

Passeringer Herav elbil Elbil andel Passeringer Herav elbil Elbil andel Passeringer Herav elbil Elbil andel
Januar  17 397  2584 14,85 % 16 354 1931 11,81 % 15 297  1576  10,30 %
Februar  16 487  2396 14,53 % 16 104  2019  12,54 % 15 829 1585  10,01 %
Mars  18 605 2848 15,31 % 18 849 1961  10,40 % 18 944  1873  9,89 %
April 19 412 2521  12,99 % 17 324 2017 11,64 % 18 165  1566  8,62 %
Mai 13 068 2289 17,52% 19 845 2279  11,48 % 18 521 1940 10,47 %
Juni  20 239 2772  13,70 % 20 655  2401 11,62 % 24 210 1854  7,66 %
Juli 24 842 2968  11,95 % 23 240  2004 8,62 % 22 828  1857  8,13 %
August  24 493  3696  15,09 % 23 065 2588 11,22 % 22 398  1975  8,82 %
September  22 145 3934  17,76 %  21 826  2775 12,71 % 21 446  2057  9,59 %
Oktober 21 129 4213 19,94 % 20 457 3038  14,85 % 20 505  2151  10,49 %
November 17 809 3666 20,59 % 17 751  2766  15,58 % 16 477  2002  12,15 %
Desember 17 830 3532 19,81 % 17 239 2523  14,64 % 16 512  1655  10,02 %
Totalt 233 456   37 419  16,17 % 232 709  28 302 12,16 % 231 137 22 091 9,56 %