Gå til innhold

Statistikk

Her finner du en oversikt over antall passeringer i Ryaforbindelsen de tre siste årene.

 

Måned

2016

2017

2018

Passeringer Herav elbil Elbil andel Passeringer Herav elbil Elbil andel Passeringer Herav elbil Elbil andel
Januar  15 007  1276 8,50 % 15 297 1576 10,30 % 16 354  1931  11,81 %
Februar  15 642  1342  8,58 %  15 829  1585  10 ,01 % 16 104  2019  12,54 %
Mars  18 195  1367 7,51 %  18 944 1873  9,89 % 18 849  1961  10,40 %
April 16 893 1513  8,96 %  18 165 1566 8,62 % 17 324  2017  11,64 %
Mai 19 562  1569 8,02 %  18 521 1940  10,47 % 19 845 2279 11,48 %
Juni  21 056  1571  7,46 %  24 210  1854 7,60 % 20 655  2401  11,62 %
Juli 22 134  1309  5,91 %  22 828  1857 8,13 % 23 240  2004  8,62 %
August  22 168  1478  6,67 %  22 398 1975 8,82 % 23 065  2588  11,22 %
September  20 802 1575  7,57 %  21 446  2057 9,59 % 21826  2775  12,71 %
Oktober  19 533  1651 8,45 %  20 505 2151  10,49 % 20457  3038  14,85 %
November 16 839  1533  9,10 %  16 477  2002  12,15 % 17751  2766  15,58 %
Desember 16 170  1418  8,77 %  16 517 1655  10,02 % 17239  2523  14,64 %
Totalt  224 001  17 602  7,86 % 231 137  22 091 9,56 % 232 709 28 302 12,16 %

 

 

Her finner du oversikt over passeringer i Ryaforbindelsen fra den ble åpnet, 29. september 2011 til 2015