Gå til innhold

Om oss

Ryatunnelen er en undersjøisk tunnel mellom Larseng på Kvaløya og Balsnes på Malangshalvøya. Tunnelen ble åpnet 29. september 2011, og er en del av fylkesvei 858. Tunnelen erstatter fergesambandet mellom Larseng og Vikran.

Reisetid
Med Ryaforbindelsen kuttes reisetiden mellom Kvaløya og Malangen fra tretti til fem minutter. I tillegg er den faktiske kjørelengden blitt kortere fordi Ryaforbindelsen er på en annen plass enn fergesambandet.

Fakta om Ryaforbindelsen

  • Prosjektet er 3,2 kilometer, selve tunnelen er 2,7 kilometer
  • Tunnelen er 87 meter under havet
  • Største stigning er 7,8 %
  • Fartsgrensen er 80 kilometer i timen
  • Bompengeperioden er beregnet til 18 år (til 2029)
  • Tunnelen ligger 30 kilometer fra Tromsø sentrum
  • Det er ikke lov å gå i tunnelen
  • Høsten 2013 ble det åpnet for sykling gjennom tunnelen
    Her kan du lese mer om sykling gjennom tunnelen

Finansiering
Tunnelen er finansiert gjennom bompenger, fergemidler, RDA-midler og statlige tilskudd. Totalkostnaden for prosjektet er ca. 350 millioner kroner.

Bomstasjon
Bompengestasjonen som er satt opp på Slåttnes på Kvaløya er automatisk og du kjører rett gjennom uten å stoppe. Selve utstyret består av tre master med AutoPASS-antenner og kamera samt et teknisk bygg. Det er ingen myntmaskin, kortleser eller betjent bod for betaling.

Det er fire betalingsmuligheter i Ryaforbindelsen og AutoPASS-avtale er enklest og billigst.
Les mer om betaling

Skyttel AS

Skyttel AS i Bergen står for innkreving og daglig drift av bomstasjonen. Skyttel AS har i mer enn 60 år vært relatert til betalingsløsninger og bompengeprosjekter.
Her kan du lese mer om Skyttel AS