Gå til innhold

Nytt takst- og rabattsystem

Fra 10. desember 2018 innføres nytt takst- og rabattsystem i Ryaforbindelsen.

Stortinget har sluttet seg til regjeringas forslag om å innføre et nytt standardisert takst- og rabattsystem for bompengeprosjekt, samt tilskuddsordning for reduserte bompengetakster. Lokalpolitiske myndigheter har gitt sin tilslutning til innføring av nytt takst- og rabattsystem for Fv. 858 Ryaforbindelsen.

Innføring av nytt takst- og rabattsystem medfører følgende endringer for Ryaforbindelsen:

  • Kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får automatisk 20 % rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
  • Det blir ikke lenger tilbudt forskuddsavtaler. Alle kunder som har hovedavtale og brikke med forskuddsavtale med Ryaforbindelsen AS på 30-50 % blir automatisk gjort om til etterskuddsavtaler med 20 % rabatt.
  • Alle tilleggsavtaler med Ryaforbindelsen (med brikke fra annet anlegg) vil bli avviklet. Man behøver ikke lenger tilleggsavtale med Ryaforbindelsen for å få rabatt, så lenge man har gyldig AutoPASS-avtale i annet anlegg.

Sluttavregning og eventuelt innestående beløp på forskuddsavtaler vil bli tilbakeført senest tre måneder etter endring.

Nye takster som gjelder fra 10. desember 2018:

  • Takstgruppe 1: 85 kroner (68 kroner med elektronisk brikke som gir 20 % rabatt)
    Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: 75 kroner
    Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Klikk her for å bestille AutoPass-avtale som gir 20 % rabatt