Gå til innhold

Vanlige spørsmål

Jeg har fått en faktura jeg ikke skjønner – hva gjør jeg?

Spørsmål om faktura rettes til Skyttel AS, som står for innkreving og daglig drift av bomstasjonen.

Telefon: 55 30 00 05
Send inn kontaktskjema

Hva er AutoPASS?

AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger. Har du en gyldig AutoPASS-avtale kan du passere gjennom bomstasjonen uten stopp. Passeringen vil bli belastet det selskapet hvor du har fått brikken din fra.

Du får rabatt hos bompengeselskapet du har opprettet avtale med. Ønsker du rabatt flere steder, må du opprette avtale med hvert enkelt selskap. Noen bompengeselskap gir inntil 10 % rabatt ved passering hvis du har AutoPASS-brikke.
Opprett AutoPASS-avtale

Jeg kjører elbil – hvordan får jeg fri passering?

Hvis du kjører elbil har du krav på gratis passering gjennom Ryaforbindelsen, men du må ha en gyldig AutoPASS-avtale med fritak. Når du har en slik avtale får du en brikke som plasseres øverst på innsiden i frontruten.

Les mer om fripass for elbil her

Hvordan endrer jeg adresse på AutoPASS-avtalen?

Har du AutoPASS-avtale kan du enkelt endre adressen via Min side:

  1. Logg deg inn på Min side
  2. Klikk på boksen «Endre profil»
  3. Fjern gammel adresse og legg inn den nye adressen din i feltet som heter «Fakturaadresse».
  4. Klikk «Lagre»

Det er ikke et krav at bileier må være den samme som avtaleinnehaver. Avtaleregisteret vårt er av den grunn ikke koblet opp mot opplysninger i Motorvognregisteret.

Hvis du ikke har AutoPASS-avtale er det ikke mulig å endre fakturaadresse. Vi følger da automatisk opplysninger fra Motorvognregisteret.

 

Hvordan fungerer AutoPASS – Samordnet betaling (ASB)? Får jeg rabatt i alle anlegg?

Ved å opprette avtale for AutoPASS – Samordnet betaling, kan du bruke brikken i alle AutoPASS-anlegg i Norge. Avtalen opprettes med det selskapet du får brikken din fra. Det koster ingenting å opprette en slik avtale, du betaler bare for passeringene, samt et brikkedepositum på 200 kroner per AutoPASS-brikke. Dette depositumet blir tilbakebetalt om du sier opp avtalen.

Du får nå 20 % rabatt i de fleste bompengeanlegg, så lenge du har gyldig AutoPASS-brikke. Mer informasjon om takster og rabatter i de enkelte bomanlegg finner du her.

Kan jeg kjøre gjennom alle bompengeanlegg og la passeringen bli belastet brikken?

Løsningen vil kun fungere gjennom bompengeanlegg og fergestrekninger som har AutoPASS-innkreving. Disse er skiltet med AutoPASS.
Her finner du en oversikt over alle AutoPASS-anlegg

Kan jeg kjøre i hele landet etter at jeg har opprettet AutoPASS-avtale?

Brikke fra et nystartet bomanlegg
Du kan benytte brikken i andre anlegg tre uker før oppstart av det nye bomanlegget.

Brikke fra et eksisterende bomanlegg
Du kan ta i bruk brikken i andre anlegg umiddelbart fra du har opprettet avtale og montert brikken, men vi anbefaler at du venter til du har mottatt og betalt din første faktura.

Hva gjør jeg dersom min AutoPASS-brikke ikke virker?

Kontrollér at du har montert brikken på riktig måte. Se monteringsanvisningen. Dersom du har metallisert frontrute kan det være at du får problemer med passering. Enkelte bilmodeller har lavere sjanse for lesing enn andre.
Her finner du informasjon om spesifikke bilmodeller, og noen forslag til løsning

Ta eventuelt kontakt med bilforhandleren din og sjekk om det er avsatt et spesielt felt til brikker på ruten.

Hvor lenge varer den nye AutoPASS-brikken?

Endringen i teknologi, radiobølgefrekvens og effektbehov gjør at ny brikke må ha egen strømkilde. Brikken er utstyrt med batteri og skal ha en levetid på mer enn 5 år. Den kan også vare i 10 år ved mindre bruk. Bompengeselskapet vil automatisk fornye din brikke før brikkens levetid er over.

Kan jeg ha flere enn én bil på en AutoPASS-avtale?

Privatpersoner kan knytte inntil to kjøretøy til AutoPASS-avtalen. Dette gjøres via Min side eller ved muntlig/skriftlig kontakt med bompengeselskapet.

En bedrift kan ha flere kjøretøy knyttet til en avtale dersom kjøretøyene er registrert på samme gyldige organisasjonsnummer. Dette kan gjøres via Min side eller ved skriftlig kontakt per brev eller telefaks til bompengeselskapet.
Her finner du en oversikt over hvordan du kommer i kontakt med oss

Hvem står bak AutoPASS-prosjektet?

AutoPASS er et samarbeidsprosjekt om informasjons- og kommunikasjonsteknologi i vegsektoren. Statens vegvesen, Vegdirektoratet er prosjektansvarlig for omleggingen til AutoPASS i Norge. Vegkontorene i de respektive fylkene er eiere av det nye utstyret. Bompengeselskapene og deres driftsoperatører er viktige samarbeidspartnere i forbindelse med anskaffelse, testing og innkjøring av nytt utstyr. De gir også informasjon om bestilling og utskifting av elektroniske brikker mv.

Er det lov å sykle gjennom tunnelen?

Ja, du kan sykle gjennom Ryatunnelen og det koster ikke noe.

Bruk sykkelknapp
Når du kommer til tunnelen skal du trykke på den røde knappen på sykkel-skiltet. Da vil bilister bli varslet om at det er syklist i tunnelen. Det er programmert at det tar 12 minutter å sykle gjennom tunnelen. Det er sikkert noen som sykler raskere, men varsellys om syklist vil vises i 12 minutter. Inne i tunnelen er det godt synlige tavler i hver retning med varsel om at det er syklist i tunnelen.

Bruk refleksvest
Ved hver tunnelåpning er det satt opp postkasser med refleksvester. Vi oppfordrer deg til å ta på refleksvest hvis du skal sykle gjennom tunnelen, for egen sikkerhet og synlighet. Husk å legge vesten i postkassen på den andre siden når du har syklet gjennom tunnelen. I tillegg er det viktig at du slår på lys på sykkelen før du skal sykle gjennom tunnelen.

Hvem skal jeg melde fra til hvis jeg har har solgt bilen, kjøpt ny bil eller byttet bil?

Når du selger bilen din, må bompengeselskapet få beskjed om dette innen tre dager etter salget. Bilens registreringsnummer må slettes fra AutoPASS-avtalen og du må ta brikken fysisk ut av bilen. Du kan ellers risikere å måtte betale for ny eiers passeringer. Hvis du venter med å skaffe deg ny bil, må du melde fra om midlertidig stopp i avtalen. Du registrerer endringen enklest på Min side. Alternativt kan du ringe vårt driftsselskap Skyttel AS på telefon 55 30 00 05.
Logg inn på Min side og gjør endringer på AutoPASS-avtalen

For å kunne bruke den samme brikken i en ny bil, må du endre registreringsnummeret som står registrert på AutoPASS-avtalen din innen tre dager etter bilbyttet. Dette kan du selv gjøre på Min side.

Dersom du ønsker å si opp AutoPASS-avtalen kan du levere brikken tilbake til bompengeselskapet som har levert den. Så snart vi har mottatt brikken, vil du få tilbake depositumet ditt (200 kroner). Husk at du må si opp avtalen skriftlig, og husk å oppgi kontonummer.

Har forflytningshemmede fri passering i alle AutoPASS-anlegg?

Forflytningshemmede gis ikke fritak for passering i bomstasjonen for Ryaforbindelsen. Det gis kun fritak i det som defineres som bomringer. Fritaket gjelder kun bomringer rundt Oslo og Bærum, Bergen, Stavanger (Nord-Jæren), Kristiansand, Haugesund, Tønsberg, Namsos, miljøpakken i Trondheim og Kråkerøyforbindelsen i Fredrikstad.

For å kunne kjøre gratis i bomringene rundt de nevnte byene, er det viktig at du registrerer det gyldige parkeringskortet ditt hos det bompengeselskapet hvor du har tegnet AutoPASS-avtale og fått brikken hos. For å få fritak for passeringsavgift i bomringer, må parkeringskort være utstedt med en varighet på minimum to år.

Passerer du i AutoPASS-anlegg hvor du ikke har rett til fri passering, får du tilsendt faktura etterskuddsvis.

Bilmodell – hvor fester jeg brikken?

Brikken skal festes på innsiden av frontruten bak speilet. Følg anvisningen som fulgte med brikken.

I enkelte bilmerker må brikken festes på et annet sted for at brikken skal kunne leses ved passering av bomstasjonen. For korrekt plassering, vennligst kontakt din bilforhandler.

Nedenfor nevnes noen bilmerker, og alternativ plassering i disse:

Audi A8
Rutens nedre høyre eller venstre hjørne.

Chevrolet Lumina
En «lomme» under panserlokket eller på en «bærebro» over radiatoren.

Citroen Xantia
Brikken skal sitte under det sorte feltet.

Citroen C5
Lysere felt bak speil hvor brikken skal festes.

Ford Focus
Varmetråder. Fest brikken vannrett nederst i høyre hjørne.

MB S Serie
UV-filter. Du kan feste brikken på en liten kvadrat midt på ruten helt øverst eller feste brikken bak grillen.

Opel Sintra
Har radioantenne øverst i ruten. Brikker skal sitte ved listen.

Opel Zafira (enkelte modeller)
Brikken må plasseres på det mørke, avlange stiplede feltet like bak speilet.

Pontiac Trans
En «lomme» under panserlokket eller på en «bærebro» over radiatoren.

Renault Clio
Nederst på ruten.

Renault Kango
Prikkete felt øverst i ruten. Se mot sollys, da vil man se to firkanter i det prikkete feltet. Anbefaler den høyre firkanten.

Renault Laguna
UV-filter. Brikken skal festes på et prikkete felt ved speilområdet.

Renault Scenic
Prikkete felt. Fest brukken over speilfestet på det prikkete feltet.

Peugeot (alle 2000 og 2001-modellene)
Prikket felt bak speil hvor brikke skal festes.

Toyota Hiace
7 cm over dashbordet.

VW Sharan
Rutens nedre høyre eller venstre hjørne.

VW Transporter
7 cm over dashbordet, eventuelt under hvilefestet til stolpen som holder panserlokket oppe.

Når mottar jeg faktura og blir den automatisk tilsendt?

Avtalefaktura:
Vi fakturerer etterskuddsvis siste virkedag i måneden.

Faktura for passering uten avtale:
Dersom du har passert i en automatisk bomstasjon vil du få faktura for passeringen i løpet av påfølgende måned. Du vil få én faktura for alle passeringene du har foretatt innenfor en kalendermåned.

Hva er timesregel?

Dersom et bompengeanlegg har timesregel, kan man passere gjennom flere bomstasjoner innenfor en klokketime og kun bli belastet for én passering. Dette gjelder kun for de med AutoPASS-avtale og gyldig brikke i bilen. Timesregel er en ordning som enkelte bompengeanlegg benytter, og gjelder derfor ikke alle anlegg.

Ryaforbindelsen har ikke timesregel.

Hva er månedstak?

Dersom et bompengeanlegg har månedstak, betaler man maksimalt for et visst antall passeringer innenfor en kalendermåned. Dette gjelder kun for de med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen. Månedstak er en ordning som enkelte bompengeanlegg benytter, og gjelder derfor ikke alle anlegg. Eksempler på anlegg som har denne ordningen er Bomringen i Bergen og Haugalandspakken.

Ryaforbindelsen har ikke månedstak.