Gå til innhold

Priser

Prisene i Ryaforbindelsen er som følger:

 • Takstgruppe 1: 85 kroner (68 kroner med elektronisk brikke som gir 20 % rabatt)
  Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: 75 kroner
  Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  Klikk her for å bestille AutoPASS-avtale som gir 20 % rabatt

Klikk her for å bestille AutoPASS-avtale som gir 20 % rabatt

Fritak for betaling  ved passering i Ryaforbindelsen:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Motorsykler og mopeder
 • Kjøretøy i merket begravelsesfølge
 • Biler som i oppdrag fra Statens vegvesen arbeider på veien*
 • Kjøretøy som er elektrisk drevet og har drivstoffkode 5 i vognkortet*
 • Hydrogenbiler*
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*

* Fritak forutsetter at du har AutoPASS-avtale. Kontakt Skyttel AS for å få tilsendt avtaleskjema. Dokumentasjon for fritak må leveres sammen med avtaleskjemaet for at fritaket skal bli godkjent.

Forflytningshemmede:

 • Forflytningshemmede gis ikke fritak ved passering i bomstasjonen for Ryaforbindelsen. Det gis kun fritak i det som defineres som bomringer. Per i dag er det: Oslo og Bærum, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Haugesund, Tønsberg, Namsos, Miljøpakken i Trondheim og Kråkerøyforbindelsen i Fredrikstad.
 • For å kunne kjøre gratis i bomringene rundt de nevnte byene, er det viktig at du registrerer parkeringskortet ditt hos det bompengeselskapet du har tegnet AutoPASS-avtale med.
 • For fritak av passeringsavgift i bomringer, må parkeringskort være utstedt med en varighet på minimum to år.