Gå til innhold

Bruk av AutoPASS-brikke i andre bomstasjoner

Du kan bruke AutoPASS-brikken i alle bomstasjoner som er merket med AutoPASS. Med en gyldig AutoPASS-avtale kan du kjøre rett gjennom alle bomstasjoner med felt som er merket med det blå og hvite AutoPASS-skiltet, så fremt du ikke har reservert deg mot passering i andre anlegg.

Du får faktura fra det bompengeselskapet du har opprettet avtale med. Det finnes i dag ca. 25 bompengeanlegg i Norge som tilbyr elektronisk betaling med AutoPASS.
Her finner du en oversikt over bompengeanlegg som har AutoPASS

Rabatt på andre bomstasjoner som har AutoPASS:

 • Bomringen i Oslo/Bærum (10 % rabatt)
 • Bomringen i Kristiansand (10 % rabatt)
 • E6 Svinesundsforbindelsen (13 % rabatt)
 • E6 Gardermoen-Kolomoen (10 % rabatt)
 • E18 Vestfold (10 % rabatt)
 • E39 Listerpakken (10 % rabatt)
 • Rv 23 Oslofjordtunnelen (10 % rabatt)
 • Fv. 17 Godøystraumen og rv. 80 Strømsnes og rv. 80 Vikan – Veipakke Salten (10 % rabatt)
 • E134 Åkrafjorden (10 % rabatt)
 • Miljøpakke Trondheim, med unntak av bomstasjonen på Kroppanbrua (10% rabatt)
 • Rv. 4 Reinsvoll-Hunndalen (10 % rabatt)
 • Kråkerøyforbindelsen (10 % rabatt)
 • Bomringen Nord-Jæren (10 % rabatt)
 • E39 Astad – Knutset (10 % rabatt)
 • T-forbindelsen (10 % rabatt)
 • E6 Alta vest (10 % rabatt)
 • Fv. 78 Hjartåsen – Veipakke Helgeland (10 % rabatt)

Ønsker du rabatt utover dette må du opprette tilleggsavtale med det aktuelle bompengeselskapet og betale inn eget forskudd der.

EasyGo: Bruk AutoPASS-brikken i Norge, Danmark og Sverige
EasyGo er en tjeneste som gir deg mulighet til å benytte AutoPASS-brikken din i bompengestasjoner i Norge, Danmark og Sverige. Bompengeanleggene som er med i ordningen er Storebælt- og Øresunds-broen samt enkelte fergeforbindelser som HH-Ferries, Mols-Linien og Flakk-Rørvik.
Her kan du lese mer om EasyGo