Gå til innhold

Nå slukkes lyssignalene i bomstasjonen

Alle lyssignal i bomstasjoner over hele landet slukkes 6. april 2019.

Egil Aasheim som leder Kontor for AutoPASS i Statens vegvesen, Vegdirektoratet, informerer om at dette er ett av flere tiltak i forbindelse med gjennomføringen av bompengereformen, der det er ønskelig å forenkle innkrevingen av bompenger for å få til mer effektiv drift. Det koster mye penger å etablere og drifte lysene, såkalte kvitteringslys for passeringer, som står plassert etter hver bomstasjon i hele landet. I tillegg er det usikkert hvor stor nytte trafikantene har av lyssignalene.

Forslaget om å fjerne lyssignalene har vært ute på ekstern høring der både bompengeselskaper, bilbransjen, kommuner, fylkeskommuner og andre samarbeidspartnere har fått mulighet til å komme med innspill. Konklusjonen er at alle lyssignal i landet skal tas ned. Lysene skal derfor slukkes ved samtlige bomstasjoner 6. april 2019. Lysstolpene fjernes så snart det er praktisk mulig, men det kan ta noe tid.